Kalendár

Malacky, ZŠ Záhorácka 95

Mimoprednášková činnosť

Mimoprednášková činnosť

Mimoprednášková činnosť

Mimoprednášková činnosť

BA, Spoj. škola sv. Vincenta

Malacky, ZŠ Záhorácka 95

Malacky, ZŠ Záhorácka 95

Mimoprednášková činnosť

ZŠ pre sluchovo postihnutých, Drotárska BA

Súkr. gymnázium, Česká 10, BA

Spojená škola Mokrohájska 3

Spojená škola sv.Františka Assiského

Spojená škola sv.Františka Assiského

ZŠ I.Bukovčana Devínska Nová Ves