ZŠ Želazničná, Bratislava

Témy: 

1.2.vyučovacia hodina - 7.ročník

Téma: "Poznaj svoje telo"

 

3.4. vyučovacia hodina - 8.ročník

Téma: "Sexuálne a reprodukčné zdravie"

Dátum: 
25. november 2016, (piatok) - od 08:00 do 12:00