ZŠ Štefanov

Témy: 

9. ročník - PPR, ATK, plodnosť / 2 hod /chlapci

9. ročník - PPR, ATK, plodnosť / 2 hod / dievčatá

Dátum: 
24. január 2017, (utorok) - od 08:00 do 12:00