ZŠ Železničná, Bratislava

Témy: 

1.2. vyučovacia hodina - 9.ročník

"Pohlavný život, PPR, ATK"

Dátum: 
2. december 2016, (piatok) - od 08:00 do 09:30