Gymnázium Matky Alexie BA

Témy: 

Tercia/ 2 vyuč.hodiny - Kamarátske vzťahy

Oktáva/ 1 vyuč.hodinu - ATK, PPR

Dátum: 
12. december 2016, (pondelok) - od 08:00 do 11:00