ZŠ Žitavská Vrakuňa

Témy: 

7.ročník: Kamarátske vzťahy

8.ročník: Sexuálne a reprodukčné zdravie

9.ročník: Pohlavný život, ATK a PPR

Dátum: 
6. jún 2016, (pondelok) - od 11:00 do 13:30