ZŠ Kupeckého Pezinok

Témy: 

9. ročník - Pohlavný život, PPR, ATK/ nábož. výchova/1 hodinovka

7. ročník - Kamarátske vzťahy/ nábož. výchova/2.hodinovka

Dátum: 
14. marec 2017, (utorok) - od 11:00 do 13:30