ZŠ Tomášov

Témy: 

5. vyuč.hodina - 9.ročník - Pohlavný život, ATK, PPR

6. vyuč.hodina - 7.ročník/7.A. - Kamarátske vzťahy

Dátum: 
28. november 2016, (pondelok) - od 11:00 do 13:00