ZŠ Báhoň

Témy: 

8.ročník - Kamarátske vzťahy - 2časť

9.ročník - Sexuálne a reprodukčné zdravie - 2.časť

Dátum: 
3. máj 2016, (utorok) - od 11:30 do 13:30