ZŠ Gbely

Témy: 

7.ročník - Kamarátske vzťahy

8.ročník - Manželstvo, rodina, dieťa ako dar

9.ročník - Pohlavný život, PPR a ATK

Dátum: 
15. november 2016, (utorok) - od 08:00 do 13:30