ZŠ Kupeckého, Pezinok

Témy: 

8. ročník - Sexuálne a reprodukčné zdravie/ 2 hod./ nábož. výchova

Dátum: 
13. marec 2017, (pondelok) - od 11:30 do 13:30