Spojená škola sv.Františka Assiského

Témy: 

9.A. Potrat, realita potratu, prenatálny vývin, postabortívny syndróm, pomoc

9.B. Potrat, realita potratu, prenatálny vývin, postabortívny syndróm, pomoc

celý ročník

Dátum: 
8. november 2016, (utorok) - od 08:00 do 12:00