ZŠ pre sluchovo postihnutých, Drotárska BA

Témy: 

7. 8. 9.  ročník Stávam sa mužom, Stávam sa ženou / 2 hod

Dátum: 
16. apríl 2018, (pondelok) - od 08:00 do 12:00