ZŠ Svätý Jur

Témy: 

8.ročník - Manželstvo, rodina, dieťa ako dar

 

9.ročník - Sexuálne a reprodukčné zdravie

Dátum: 
2. jún 2016, (štvrtok) - od 09:00 do 12:00