ZŠ Budmerice

Témy: 

7. 8. 9. ročník / 2 hod

kamarátske vzťahy

sexuálne a reprodukčné zdravie

pohlavný život, PPR a ATK

Dátum: 
11. máj 2018, (piatok) - od 08:00 do 13:30