ZŠ Štefanov

Témy: 

8. a 7. ročník - kamarátske vzťahy/ 2 hod / dievčatá

8. a 7. ročník - kamarátske vzťahy/ 2 hod / chlapci

Dátum: 
6. február 2017, (pondelok) - od 08:00 do 12:00