Súkr. gymnázium, Česká 10, BA

Témy: 

Sexuálne a reprodukčné zdravie / 2 hod./ ročník

Dátum: 
20. apríl 2017, (štvrtok) - od 13:30 do 15:00