Gymnázium sv.Uršule

Témy: 

tercia - Manželstvo, rodina, dieťa ako dar / 2x1 hod

Dátum: 
13. január 2017, (piatok) - od 12:00 do 13:00