6. ročník

Domov, kde som sám sebou

Vedomie vlastnej hodnoty. Moje talenty, naše talenty. Odpusť, prosím, ďakujem. Charta práv dieťaťa.

Držať sa za ruky

Kamarátske vzťahy, hodnota muža a ženy, rozdiely medzi mužom a ženou, ich vzájomná komplementarita. Etapy vzťahu, snubný význam tela, láska ako základ sexuality.