Domov, kde som sám sebou

Vedomie vlastnej hodnoty. Moje talenty, naše talenty. Odpusť, prosím, ďakujem. Charta práv dieťaťa.

Vhodné pre ročník: