Držať sa za ruky

Kamarátske vzťahy, hodnota muža a ženy, rozdiely medzi mužom a ženou, ich vzájomná komplementarita. Etapy vzťahu, snubný význam tela, láska ako základ sexuality.

Vhodné pre ročník: