7. ročník

Kamarátske vzťahy

rozdiely medzi mužom a ženou ich vzájomná komplementarita, citové variácie

(zaľúbenosť a láska)

Poznaj svoje telo

pohlavné orgány a ich hygiena, hanblivosť a úcta, móda a obliekanie