Kamarátske vzťahy

rozdiely medzi mužom a ženou ich vzájomná komplementarita, citové variácie

(zaľúbenosť a láska)

Vhodné pre ročník: