8. ročník

Odchýlky sexuálneho správania

morálny relativizmus,  nevyzreté formy ľudských vzťahov (homo-sexualita pedofília, zoofília, nekrofília) rodová rovnosť, feminizmus

Sexuálne a  reprodukčné zdravie

láska a sebaovládanie, vernosť, hodnota muža, hodnota ženy, odchýlky sexuálneho správania, nevyzreté formy ľudských vzťahov

Manželstvo, rodina a dieťa ako dar

láska ako povolanie, manželstvo a rodina ako najstabilnejšie prostredie na plnohodnotný rozvoj osobnosti, otcovstvo a materstvo