Sexuálne a  reprodukčné zdravie

láska a sebaovládanie, vernosť, hodnota muža, hodnota ženy, odchýlky sexuálneho správania, nevyzreté formy ľudských vzťahov

Vhodné pre ročník: