5. ročník

Som tu milovaný

Rodina ako miesto pre lásku, túžby, chyby, nedokonalosti. Miesto pre osobnostný rast. Hodnota rodiny, manželstva. Dieťa ako dar.

Moje telo je dar

Pohlavné orgány a ich hygiena, hanblivosť a úcta, móda a obliekanie, telo ako súčasť ľudskej osoby, asertívne správanie.