Pohlavný život. Prirodzené metódy plánovania rodičovstva, antikoncepcia

človek ako osoba, PPR v praxi, rozdelenia antikoncepcie, štatistika spoľahlivosti

Vhodné pre ročník: