ZŠ s MŠ Cerová

Témy: 

7.ročník - Kamarátske vzťahy

8.ročník - Rodina, manželstvo, dieťa ako dar

9.ročník - Pohlavný život, ATK, PPR

Dátum: 
5. december 2016, (pondelok) - od 07:30 do 13:00