Manželstvo, rodina a dieťa ako dar

láska ako povolanie, manželstvo a rodina ako najstabilnejšie prostredie na plnohodnotný rozvoj osobnosti, otcovstvo a materstvo

Vhodné pre ročník: