ZŠ Tajovského Senec

Témy: 

9.ročník: Pohlavný život, PPR a ATK

Dátum: 
14. jún 2016, (utorok) - od 11:30 do 13:30