CZŠ Vajnory

Témy: 

7., 8., 9. ročín/ 2 hodinovky

Dátum: 
27. november 2017, (pondelok) -
od 08:00 do 13:30